OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI RANÉ INTERVENCE O.T.A. U DĚTÍ S POZITIVNÍM NÁLEZEM V TESTU M-CHAT/R

1. ÚNORA 2019 BYL SPUŠTĚN PROJEKT K OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI TERAPIE O.T.A.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, operační program Zaměstanost,  řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  • Problematika poruch autistického spektra je stále výraznějším problémem sociální politiky většiny států světa. Prevalence poruchy narůstá a hledají se možnosti snížení dopadů na vývoj dítěte s tímto postižením a jeho rodinu.
  • Psychosociální zatížení rodiny u poruch autistického spektra se opakovaně v mnoha výzkumech prokázalo jako nejvýznamnější. Mira stresu rodičů je mnohonásobně vyšší než u rodin dětí se smyslovou vadou, somatickým nebo jiným psychickým postižením (mentální retardace, ADHD).

Podpořené rodiny v kontrolní i intervenční skupině mají zdarma nárok na:

- provedení testu ADOS

- diagnostické vyšetření a péči pedopsychiatra

- v případě zájmu účast na terapeutickém pobytu rodin

Supervize, Webinář, týden školení v metodě Těšín
 

Dne 14. července 2020 proběhla 6-ti hodinová supervize 4 terapeutek Rané intervence O.T.A., pracujících samostatně celkem s 28 rodinami dětí s diagnózou PAS ve výzkumném projektu ověřující její účinnost u batolat, spuštěném v únoru 2019. Studie probíhá ve spolupráci s 1. LF UK, dětskými praktickými lékaři, dětským a dorostovým psychiatrem prof....

Dne 28. 5. 2020 proběhl pod Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví mimořádný webinář na téma "Poruchy autistického spektra u dětí v době koronaviru". Pro 25 lékařů, logopedů a dalších nelékařských pracovníků ve zdravotnictví přednášela PhDr. Romana Straussová, Ph.D. společně s Mgr. Berou Burkoňovou, která připravovala odpovědi na...

Od 11. - 15. 5. proběhla v Českém Těšíně 1. část výcviku v Intervenci O.T.A. pro poradce Rané péče Slezské Diakonie. Vzhledem k bohatým zkušenostem účastnic s problematikou PAS a obeznámení s metodou O.T.A. v praxi intenzivní terapie, byl kurz velmi intenzivní a úspěšný.

V době omezeného pohybu osob v důsledku opatření vlády při řešení pandemie řešíme v C)T)A) ranou intervenci prostřednictvím zasílaných domácích videonahrávek interakcí dítěte s rodiči a konzultací terapeutů s rodiči (telefon, skype, email).

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal 11. 3. 2020 kurz pro dětské praktické lékaře s aktuální tématikou screeningového nástroje M-CHAT-R. Přednášel prof. MUDr. Paclt, CSc., MUDr. Šebková (předsedkyně OSPDL), doc. MUDr. Stárková, CSc., PhDr. Straussová, Ph.D., MUDr. Ryšánková. Náplň kurzu byla z oblasti pedopsychiatrie a...