OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI RANÉ INTERVENCE O.T.A.®       U DĚTÍ S POZITIVNÍM NÁLEZEM V TESTU M-CHAT-R

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, operační program Zaměstnanost,  řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  • Problematika poruch autistického spektra je stále výraznějším problémem sociální politiky většiny států světa. Prevalence poruchy narůstá a hledají se možnosti snížení dopadů na vývoj dítěte s tímto postižením a jeho rodinu.
  • Psychosociální zatížení rodiny u poruch autistického spektra se opakovaně v mnoha výzkumech prokázalo jako nejvýznamnější. Míra stresu rodičů je mnohonásobně vyšší než u rodin dětí se smyslovou vadou, somatickým nebo jiným psychickým postižením (mentální retardace, ADHD).

Náš vzácný a milý host Diana Robins, autorka screeningového nástroje pro detekci PAS v batolecím věku, na pětidenní návštěvě Prahy a na náhledu terapií v C)T)A).

Doplňkovým programem konference byla plavba parníkem po Vltavě. Fotografie poskytla Diana Robins. Vyhlídková plavba i raut nás potěšily, byly to milé chvíle s krásnými výhledy, využité k zajímavým rozhovorům i navazování přátelství.

O konferenci byl velký zájem, byla plně obsazena. V pátek přišlo 170 účastníků, v sobotu jen o 20 měně. Uvítací řeč pronesla ředitelka IPVZ Irena Maříková a bývalá ministrině zdravotnictví Zuzana Roithová, za MPSV promluvila Eva Holubcová, Romana Straussová poděkovala řešitelům projektu i účastníkům, účastníky pozdravila senátorka Alena Dernerová.

Záštitu převzali Ministr práce a sociálních věcí Ing. Marián Jurečka

a předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny doc. MUDr. Bohuslav Svoboda.

Romana Straussová: Raná intervence O.T.A - Ke stimulaci zdravé reaktivity u ohroženého dítěte je třeba vysoké intenzity terapeutického působení, kterého není možné dosáhnout mimo rodinu dítěte. Proto intervence O.T.A.® je, podobně jako např. Vojtova metoda, zaměřená na trénování rodičů, kteří se stanou hlavními terapeuty dítěte. Intervence...

Dne 1.9. 2021 se konalo setkání vědecké rady nad projektem Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A., který přešel do závěrečné - evaluační fáze.

Centrum Terapie Autismu uspořádalo koncem prázdnin další z pobytů pro rodiny dětí s PAS. Pobyt se konal v oblíbené lokalitě na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 23. - 26. 8. 2021. Pobytu se účastnilo 8 rodin, z toho 6 rodin z kontrolní skupiny projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem...

Centrum Terapie Autismu uspořádalo po delší pauze zapřičiněné epidemií Covid-19 a návaznými opatřeními vlády ČR pobyt rodin dětí s PAS. Pobyt se konal v již tradiční krásné lokalitě na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 30. 5. - 2. 6. 2021. Pobytu se účastnily 2 rodiny z intervenční a 9 rodin z kontrolní skupiny projektu MPSV ...

Odborná terapeutická pomoc při rozvoji komunikace pro děti s PAS je stále málo dostupná. V pátek a sobotu 2. - 3. 10. proběhl v nových prostorách CTA odborný seminář akreditovaný ministerstvem zdravotnictví pro klinické logopedy. Stále pracujeme na tom, aby rady odborníků poskytujicích kvalitní péči pro děti s PAS hrazené ze zdravotního pojištění...