BLOG

Dne 14. července 2020 proběhla 6-ti hodinová supervize 4 terapeutek Rané intervence O.T.A., pracujících samostatně celkem s 28 rodinami dětí s diagnózou PAS ve výzkumném projektu ověřující její účinnost u batolat, spuštěném v únoru 2019. Studie probíhá ve spolupráci s 1. LF UK, dětskými praktickými lékaři, dětským a dorostovým psychiatrem prof....

Dne 28. 5. 2020 proběhl pod Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví mimořádný webinář na téma "Poruchy autistického spektra u dětí v době koronaviru". Pro 25 lékařů, logopedů a dalších nelékařských pracovníků ve zdravotnictví přednášela PhDr. Romana Straussová, Ph.D. společně s Mgr. Berou Burkoňovou, která připravovala odpovědi na...

Od 11. - 15. 5. proběhla v Českém Těšíně 1. část výcviku v Intervenci O.T.A. pro poradce Rané péče Slezské Diakonie. Vzhledem k bohatým zkušenostem účastnic s problematikou PAS a obeznámení s metodou O.T.A. v praxi intenzivní terapie, byl kurz velmi intenzivní a úspěšný.

V době omezeného pohybu osob v důsledku opatření vlády při řešení pandemie řešíme v C)T)A) ranou intervenci prostřednictvím zasílaných domácích videonahrávek interakcí dítěte s rodiči a konzultací terapeutů s rodiči (telefon, skype, email).

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal 11. 3. 2020 kurz pro dětské praktické lékaře s aktuální tématikou screeningového nástroje M-CHAT-R. Přednášel prof. MUDr. Paclt, CSc., MUDr. Šebková (předsedkyně OSPDL), doc. MUDr. Stárková, CSc., PhDr. Straussová, Ph.D., MUDr. Ryšánková. Náplň kurzu byla z oblasti pedopsychiatrie a...

Zjistit, že mé dítě má autismus je šok pro každého rodiče. Postavit se k takové situaci čelem vyžaduje odvahu a odhodlání. Dne 20. 2. 2020 jsme pořádali seminář pro rodiny dětí v rané intervenci O.T.A. z projektu EU. Zahájen byl 30 minutovým teoretickým úvodem a pokračovala prezentace rodičů 3 dětí, kterým byl v batolecím věku diagnostikován PAS a...

O toto školení byl stejně jako vloni zájem raných péčí z celé ČR takový, že se vzhledem k související praxi v CTA bohužel opět nedal uspokojit. Omlouváme se všem, kteří se už do kurzu nevešli. Děkujeme organizaci NROS za skvělou organizaci a účastníkům za zcela pozitivní zpětnou vazbu!

Na Slovensku se konala 5.2. 2020 mezinárodní speciálně - pedagogická konference, kde vystoupilo mnoho hostů především z České republiky. CTA vystoupilo s příspěvkem Sociální komunikace u dětí s PAS, krátce byl představen také projekt EU pro batolata. O ranou intervenci O.T.A. projevuji odborníci na Slovensku velký zájem a mnoho z nich se do CTA...

Mikulášský pobyt se konal tentokrát v Orlických horách a byl určen pro rodiny dětí s PAS, tentokrát z kontrolní skupiny. Rodiče byli velmi otevření a během několika dní došlo u všech rodin i jejich dětí k viditelným pozitivním změnám.

Centrum Terapie Autismu uspořádalo v roce 2019 již třetí pobyt pro rodiny dětí s PAS, tentokrát se jednalo o pobyt pro rodiny zařazené do intervenční skupiny v rámci projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R. Pobyt se konal v hotelu Sola Fide v Janských Lázních v termínu 21. - 24....