BLOG

Dne 1.9. 2021 se konalo setkání vědecké rady nad projektem Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A., který přešel do závěrečné - evaluační fáze.

Centrum Terapie Autismu uspořádalo koncem prázdnin další z pobytů pro rodiny dětí s PAS. Pobyt se konal v oblíbené lokalitě na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 23. - 26. 8. 2021. Pobytu se účastnilo 8 rodin, z toho 6 rodin z kontrolní skupiny projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem...

Centrum Terapie Autismu uspořádalo po delší pauze zapřičiněné epidemií Covid-19 a návaznými opatřeními vlády ČR pobyt rodin dětí s PAS. Pobyt se konal v již tradiční krásné lokalitě na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 30. 5. - 2. 6. 2021. Pobytu se účastnily 2 rodiny z intervenční a 9 rodin z kontrolní skupiny projektu MPSV ...

Dalším pobytem rodin dětí s PAS v roce 2020 pořádaným Centrem Terapie Autismu byl společný zářijový pobyt rodin dětí z intervenční a kontrolní skupiny projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT. Tento pobyt byl druhým pobytem CTA v roce 2020 a probíhal na chatě Jedlová v Deštném v...

Odborná terapeutická pomoc při rozvoji komunikace pro děti s PAS je stále málo dostupná. V pátek a sobotu 2. - 3. 10. proběhl v nových prostorách CTA odborný seminář akreditovaný ministerstvem zdravotnictví pro klinické logopedy. Stále pracujeme na tom, aby rady odborníků poskytujicích kvalitní péči pro děti s PAS hrazené ze zdravotního pojištění...

Na sklonku letních prázdnin, od neděle 23. do středy 26. srpna 2020 proběhl další pobyt pro rodiny dětí s autismem. Šlo o náhradní termín za zrušený (vládní opatření ke Covid-19) březnový pobyt. Zúčastnilo se jej 12 rodin zapojených do projektu "Ověření účinnosti Rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R".

Od 11. - 15. 5. proběhla v Českém Těšíně 1. část výcviku v Intervenci O.T.A. pro poradce Rané péče Slezské Diakonie. Vzhledem k bohatým zkušenostem účastnic s problematikou PAS a obeznámení s metodou O.T.A. v praxi intenzivní terapie, byl kurz velmi intenzivní a úspěšný.

Dne 14. července 2020 proběhla 6-ti hodinová supervize 4 terapeutek Rané intervence O.T.A., pracujících samostatně celkem s 28 rodinami dětí s diagnózou PAS ve výzkumném projektu ověřující její účinnost u batolat, spuštěném v únoru 2019. Studie probíhá ve spolupráci s 1. LF UK, dětskými praktickými lékaři, dětským a dorostovým psychiatrem prof....

Dne 28. 5. 2020 proběhl pod Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví mimořádný webinář na téma "Poruchy autistického spektra u dětí v době koronaviru". Pro 25 lékařů, logopedů a dalších nelékařských pracovníků ve zdravotnictví přednášela PhDr. Romana Straussová, Ph.D. společně s Mgr. Berou Burkoňovou, která připravovala odpovědi na...

V době omezeného pohybu osob v důsledku opatření vlády při řešení pandemie řešíme v C)T)A) ranou intervenci prostřednictvím zasílaných domácích videonahrávek interakcí dítěte s rodiči a konzultací terapeutů s rodiči (telefon, skype, email).