BLOG

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal 11. 3. 2020 kurz pro dětské praktické lékaře s aktuální tématikou screeningového nástroje M-CHAT-R. Přednášel prof. MUDr. Paclt, CSc., MUDr. Šebková (předsedkyně OSPDL), doc. MUDr. Stárková, CSc., PhDr. Straussová, Ph.D., MUDr. Ryšánková. Náplň kurzu byla z oblasti pedopsychiatrie a...

Zjistit, že mé dítě má autismus je šok pro každého rodiče. Postavit se k takové situaci čelem vyžaduje odvahu a odhodlání. Dne 20. 2. 2020 jsme pořádali seminář pro rodiny dětí v rané intervenci O.T.A. z projektu EU. Zahájen byl 30 minutovým teoretickým úvodem a pokračovala prezentace rodičů 3 dětí, kterým byl v batolecím věku diagnostikován PAS a...

O toto školení byl stejně jako vloni zájem raných péčí z celé ČR takový, že se vzhledem k související praxi v CTA bohužel opět nedal uspokojit. Omlouváme se všem, kteří se už do kurzu nevešli. Děkujeme organizaci NROS za skvělou organizaci a účastníkům za zcela pozitivní zpětnou vazbu!

Na Slovensku se konala 5.2. 2020 mezinárodní speciálně - pedagogická konference, kde vystoupilo mnoho hostů především z České republiky. CTA vystoupilo s příspěvkem Sociální komunikace u dětí s PAS, krátce byl představen také projekt EU pro batolata. O ranou intervenci O.T.A. projevuji odborníci na Slovensku velký zájem a mnoho z nich se do CTA...

Mikulášský pobyt se konal tentokrát v Orlických horách a byl určen pro rodiny dětí s PAS, tentokrát z kontrolní skupiny. Rodiče byli velmi otevření a během několika dní došlo u všech rodin i jejich dětí k viditelným pozitivním změnám.

Centrum Terapie Autismu uspořádalo v roce 2019 již třetí pobyt pro rodiny dětí s PAS, tentokrát se jednalo o pobyt pro rodiny zařazené do intervenční skupiny v rámci projektu MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT/R. Pobyt se konal v hotelu Sola Fide v Janských Lázních v termínu 21. - 24....

Dne 30. října 2019 byl představen výzkumný projekt Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. na klinickém semináři psychiatrické kliniky 1. LF UK. Seminář vedl prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Účastnily se ho téměř 3 desítky lékařů a klinických psychologů VFN.

Centrum Terapie Autismu uspořádalo v tomto roce druhý pobyt pro rodiny dětí s PAS v termínu 28.4. - 1.5. 2019. Pobytu se zúčastnilo 12 rodin, z nichž 10 je zařazeno do projektu MPSV "Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT". Pobyt se konal v objektu Duncan v Janských Lázních. Kromě terapeutů CTA se dětem...

V pátek 12. 4. 2019 v čase 13-18 h proběhl seminář pro rodiče malých dětí s pozitivním záchytem M-CHAT/R nebo ADOS. Svou cestu ke zdravému vývoji s dítětem s PAS, započatou v batolecím věku, vedenou terapeutem O.T.A., představili 3 rodiče dětí, které již nadále klinický obraz PAS nejen nesplňují, ale mají kamarády, rozumí emocím, nemají odchylky v...