Přednášející

Na konferenci přijalo aktivní účast mnoho domácích i zahraničních odborníků. Jejich CV jsou k nahlédnutí zde:


Prof. Diana Robins, Ph.D., autor M-CHAT-R, M-CHAT-R/F KEYNOTE


Prof. Hilary Kennedy, Ph.D., pedagog. psycholog, výzkumný pracovník University College London KEYNOTE


Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., dětský psychiatr, 1. LF UK, KEYNOTE spoluřešitel projektu


Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc., dětský psycholog UK, spoluřešitelka projektu KEYNOTE


PhDr. Romana Straussová, Ph.D., autor O.T.A., řešitel a vedoucí projektu


Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc., dětský psychiatr, Univerzita Palackého


Doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D., pedag. psycholog, pedagog UK


Mgr. Martin Nekola, Ph.D., evaluátor, proděkan Fakulty sociálních věd UK


MUDr. Alena Šebková, pediatr, předsedkyně OSPDL ČLS JEP


MUDr. Magdalena Ryšánková, dětský psychiatr, spoluřešitel projektu


Mgr. Kateřina Šilhánová, člen vědecké rady projektu, VTI terapeut, supervizor, konzultant


PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D., klinický logoped, výzkumný pracovník, ředitelka Demosthenes


Beata Ignaczewska, terapeut, supervizor aplikované behaviorální analýzy, speciální pedagog, ředitelka Centra behaviorální terapie Gdaňsk a Gliwicích


Mgr. Přemysl Mikoláš, psycholog, psychoterapeut - praxe s dětmi s PAS a jejich rodinami


RODIČE BATOLAT S PAS - pod RANOU INTERVENCÍ O.T.A.

Ing. Bc. Hana Janušková

PhDr. Ivana Forejtar

Mgr. Magdalena Čížková

Z konference bude pořizován kamerový záznam