4. terapeutický pobyt - KONTROLNÍ SKUPINA

02.12.2019

Mikulášský pobyt se konal tentokrát v Orlických horách a byl určen pro rodiny dětí s PAS, tentokrát z kontrolní skupiny. Rodiče byli velmi otevření a během několika dní došlo u všech rodin i jejich dětí k viditelným pozitivním změnám.

Poslední pobytem rodin dětí s PAS v roce 2019 pořádaným Centrem Terapie Autismu byl prosincový pobyt rodin dětí z kontrolní skupiny projektu z Evropských fondů a MPSV Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT. Tento pobyt byl čtvrtým pobytem v roce 2019 a probíhal na chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách v termínu 2. - 5. 12. 2019. Zúčastnilo se ho 10 rodin, kterým se kromě terapeutů CTA věnovali kolegyně z Autiscentra v Českých Budějovicích, poradkyně rané péče z Ostravy, videotrenér a psycholog.

Pro děti byl připraven třídenní terapeutický program zaměřený na minimalizaci úzkosti, zvýšení sebedůvěry a podporu sebevědomí, sdílení pozornosti a emocí, rozvoj komunikace a hry. Konkrétně měli rodiče možnost sledovat práci terapeutů při nácviku hry, pracovního chování (přijetí autority, ochota spolupracovat a pozitivní zpevňování žádoucího chování), výtvarných aktivitách a zvládnutí instrukce dospělého u překážkové dráhy. Dvakrát denně se děti učily zvládnout pobyt venku bez přítomnosti rodičů, chodit pěšky bez kočárku, akceptovat předem daný cíl procházky, chodit samostatně nebo za ruku (podle individuálních plánu terapie), reagovat na jméno.

Pobytu se v rámci kontrolní skupiny zúčastnilo 6 chlapců a 3 dívky ve věku 3 - 4 roky a jejich sourozenci (dvě dívky 5 a 10 let). Jeden ze sourozenců byl dvojčetem holčičky z kontrolní skupiny. V průběhu dopoledního programu byly zařazovány společné aktivity pro sourozenecké dvojice (dítě s PAS a jeho sourozenec).

Pobyt jako takový se zaměřuje hlavně na práci s rodinou, podporu rodičů a jejich rodičovských kompetencí. Dvakrát denně se rodiče setkávali na rodičovských skupinách vedených dvojicí Přemysl Mikoláš - Romana Straussová. Dvě rodiny musely pobyt v poslední den předčasně opustit pro nemoc dítěte či ošetřujícího rodiče.

S některými rodinami také v průběhu pobytu pracovali videotrenéři, kteří pomocí videotréninku pozitivních interakcí (VTI) pomáhali rodičům najít funkční postupy v jejich interakcích s dítětem, tedy co se jim daří, co dělají ve chvíli, kdy na ně dítě radostně a pozitivně reaguje a jak tyto interakce využít v další práci. Všem rodinám byla poskytnuta konzultace k aktuálnímu vývoji dítěte, jeho případným problémům a stanoven plán další práce v rodině. Všechny rodiny využily možnosti konzultace s psychologem.

Ve večerních hodinách byla pro rodiče připravena přednáška na téma Problémové chování u dětí s PAS vedená Petrou Hrdinovou a Bertou Burkoňovou a přednáška psychologa Přemysla Mikoláše doplněná motivačními videoukázkami.

Děti navštívil Mikuláš, anděl a čert a přinesl jim balíček s drobnými dárky.