Centrum Terapie Autismu

31.01.2019

V Centru Terapie Autismu se zabýváme terapií, která pozitivně ovlivňuje nejen stav dítěte, ale také fungování jeho rodiny. Terapie vede 20 vysokoškolsky vzdělaných profesionálů z řad speciálních pedagogů, psychologů, ergoterapeutů, videotrenérů s bohatou klinickou praxí. Centrum založila v roce 2012 Romana Straussová, autorka metody O.T.A. (Open Therapy of Autism).

Pilíře naší práce:

 • Rodiče jsou v terapii našimi partnery - rodiče jsou u nás nedílnou součástí terapeutického procesu a učí se v CTA efektivně pracovat se svým dítětem
 • V terapii se vždy řídíme vývojovým hlediskem - terapeutický plán volíme dle metodiky postupných kroků korespondujících s vývojem dítěte
 • Upřednostňujeme vztahově orientované přístupy - vztah dospělého s dítětem používáme jako rámec pro behaviorální práci s využitím vizualizace a zpětné vazby
 • Využíváme výhradně pozitivní přístupy při respektování přirozených potřeb dítěte, princip kontaktu a úspěšné komunikace, principy bezchybného učení a pozitivního zpevňování.

Služby, které poskytujeme našim klientům:

 • Raná intervence O.T.A. - pro rodiny batolat s PAS nebo podezřením na neurovývojovou poruchu (záchyt M-CHAT-R)
 • Individuální terapie dítěte - pro děti starší tří let, 1-2 h týdně za přítomnosti rodiče
 • Skupinová terapie - skupiny zaměřené na kooperaci, zkušenost s naslouchání druhým a pracovní chování ve skupině. Skupiny pro několik věkových kategoriích (předškolní děti, školní přípravka, mladší školáci, starší školáci, adolescenti)
 • Nácvik hry - hru chápeme jako významný prvek v životě každého dítěte a prostor k růstu, proto klademe velký důraz na její rozvoj, je to nejlepší nástroj pro integraci dítěte do skupiny vrstevníků. Nácviky vedeme individuálně s cílem zapojit dítě do dvojice a později čtveřice dětí
 • Klinická logopedie - jsme smluvní zařízení VZP ČR, OZP, VOZP, ZP MV, ČPZP a ZPS.
 • Ergoterapie a cvičení pro Senzorickou integraci
 • Rodičovské a sourozenecké skupiny
 • Terapeutické pobyty pro celý rodinný systém
 • Letní týdenní terapeutické pobyty pro dítě
 • Letní pětidenní intenzivní terapie pro dítě

Mimo přímou práci s dětmi a jejich rodiči spolupracujeme s dalšími obory: dětskými psychiatry, klinickými dětskými psychology, klinickými logopedy, dětskými praktickými lékaři. Také s komunitními péčí z oblasti sociálních služeb (rané péče) nebo školskými zařízeními (SPC nebo PPP) mateřskými a základními školami a naše zkušenosti předáváme dál formou školení, kurzů a konzultací.

Zdravotní služby poskytuje nestátní zdravotnické zařízení Centrum Terapie Autismu, s.r.o., další služby pro dítě a rodinu poskytuje Středisko pro Centrum Terapie Autismu, z.s.