Druhý terapeutický pobyt rodin

03.05.2019

Centrum Terapie Autismu uspořádalo v tomto roce druhý pobyt pro rodiny dětí s PAS v termínu 28.4. - 1.5. 2019. Pobytu se zúčastnilo 12 rodin, z nichž 10 je zařazeno do projektu MPSV "Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT". Pobyt se konal v objektu Duncan v Janských Lázních. Kromě terapeutů CTA se dětem věnovali terapeuté z Auticentra v Českých Budějovicích, pracovnice Sociálně aktivizační služby (SAS) z České republiky, slovenské terapeutky z Centra Krízovej Intervencije v Trnavě, 2 psychologové, psychoterapeut a 2 videotrenéři.

Pro děti byl připraven terapeutický program zaměřený na minimalizaci úzkosti, zvýšení sebedůvěry a podporu sebevědomí, sdílení pozornosti a emocí, rozvoj komunikace a hry. Konkrétně měli rodiče možnost sledovat práci terapeutů při nácviku hry, pracovního chování (přijetí autority, ochota spolupracovat a pozitivní zpevňování žádoucího chování), výtvarných aktivitách a motorických cvičení koordinace. Dvakrát denně se děti učily zvládnout pobyt venku bez přítomnosti rodičů, akceptovat předem daný cíl vycházky, chodit samostatně nebo za ruku (podle aktuální individuální úrovně dovedností), reagovat na jméno.

Pobytu se zúčastnilo 9 chlapců a 1 dívka ve věku 29 - 42 měsíců, jeden pětiletý chlapec a jejich sourozenci (4 měsíce - 12 let). Jeden ze sourozenců byl vzhledem k diagnóze PAS také zařazen do terapeutického programu. Pro tři sourozence byla dvakrát zorganizována sourozenecká skupina, 2 z nich také absolvovali nácvik hry a kooperace ve dvojici společně se svými bratry s PAS. Sourozenci byli zařazováni do práce s dětmi během vycházek a měli také možnost pozorovat práci terapeutů s dětmi v řízených aktivitách.

Kromě malých dětí se pobytu zúčastnili 2 dospívající klienti C)T)A) - mladý muž s AS a slečna s DA, kteří se na pobytu zaučovali a pracovali pod dohledem jako asistenti. Pomáhali s dětmi při vycházkách, fotili jednotlivé aktivity, hráli si s dětmi s padákem apod. Mladý muž vedl jeden večer za facilitace psychoterapeuta diskusní kroužek pro rodiče, kde mluvil o svých zkušenostech s autismem, o překonávání překážek, svých radostech i strastech dětství i dospívání.

Pobyt jako takový se zaměřuje hlavně na práci s rodinou, podporu rodičů a jejich rodičovských kompetencí. Dvakrát denně se rodiče setkávali na rodičovských skupinách vedených psychoterapeutem. Těchto skupin se účastnilo všech 12 rodin.

Se šesti rodinami také v průběhu pobytu pracovali videotrenéři, kteří pomocí videotréninku pozitivních interakcí (VTI) pomáhali rodičům najít funkční postupy v jejich interakcích s dítětem/dětmi a sourozenci, posilovali správné vzorce interakcí především se zaměřovali na schopnost rodiče zvládat efektivně práci s dvěma a třemi sourozenci. Učili se, jak tyto interakce využít v další práci. Zbývajícím šesti rodinám byla poskytnuta konzultace k aktuálnímu vývoji dítěte, jeho případným problémům. Byl společně stanoven plán další práce v rodině.

Většina rodin využila možnosti konzultace s psychoterapeutem.

Ve večerních hodinách proběhla přednáška na téma Vývoj hry a jeho podpora u dětí s PAS a přednáška psychologa doplněná motivačními videy.