Ergoterapie v CTA

30.01.2019

Ergoterapie v CTA se zaměřuje na podporu dětí se speciálními potřebami a jejich rodiny. Během terapií jsou prezentovány fungující strategie pro efektivní práci rodiče s dítětem. Součástí terapií je kompletní edukace rodiče. Ergoterapeutická intervence vychází z vývojového stupně dítěte. Během terapií se ergoterapeut snaží o optimalizaci senzorického vnímání, rozvoj hrubé a jemné motoriky a rozvoj kognitivních funkcí, což směřuje ke komplexním dovednostem (např. schopnost učení, plánování, organizace, chování a seberegulace, soběstačnost, školní dovednosti). Cílem terapie je podpora každodenního fungování dítěte, tedy maximální možná soběstačnost dítěte v rodině, ve škole a mezi svými vrstevníky.

Senzorická integrace (SI) je neodmyslitelnou součástí života každého z nás. Probíhá neustále, ve většině případů bez vědomé kontroly jedince. SI je proces, který nám umožňuje třídit, uspořádat a skládat smyslové vjemy do jednoho celku. Na základě úspěšné SI může mozek následně generovat vhodné reakce těla, umožňuje jednat přiměřeným způsobem vzhledem k situaci. Senzorická integrace zahrnuje veškeré oblasti vnímání a chování jedince, je základním předpokladem lidské existence.

Senzorickou integrací a jejími poruchami se prvně začala zabývat A. Jean Ayres v 70. letech 20. století. Dnes je Senzorická integrace (SI) běžně užívaným terapeutickým přístupem při práci s dětmi, které trpí poruchou SI. Tento přístup klade velký důraz na schopnost dítěte přijmout senzorickou informaci a následně na ni reagovat, je zde důležitá spolupráce dítěte. Provádění terapie klade nároky na znalosti terapeuta i na speciální vybavení prostředí. Jedná se o přístup z neuro-vývojového rámce, který je podložen dlouholetým výzkumem.