Intersubjectivity: why is this concept so important for interventions?

24.02.2019

Hilary Kennedy and Kateřina Šilhánová: Intersubjectivity and VIG - origins: Colwyn Trevarthen, Professor of Child Psychology and Psychobiology at The University of Edinburgh, saw in the early 1980's that "Babies are born to communicate" after observing parents and babies just after birth. The theory of intersubjectivity matched his observations that "In any interaction there are two equally important Subjects"

From detailed microanalysis of parents and their babies' interactions worldwide, Colwyn saw the universal way parents responded to and build on their babies' initiatives when the interactions were attuned.

From this ethological study, the Principles of Attuned Interaction and Guidance were developed, first in the Netherlands and then spreading to the UK, Czech Republic in the early 1990s.These Principles and the underlying theory of Intersubjectivity form the firm Foundations of the evidence-based Intervention Video Interaction Guidance (VIG).

Intersubjectivity in intervention

Katerina Silhanova will illustrate how "intersubjective" ideas work in practice.

She will show the changes for a mother and boy who has been diagnosed on the Autistic Spectrum.

Why is intersubjectivity so important?

The presentation will conclude with a discussion of the possible reasons why interventions focusing on the relationship between a parent and child are more likely to produce lasting positive changes for both the child and parent and their relationship.

ČESKY:

Intersubjektivita: proč je tento koncept tak důležitý pro intervenci?

Hilary Kennedy a Kateřina Šilhánová

Intersubjektivita a VTI - vznik

Colwyn Trevarthen, profesor dětské psychologie a psychobiologie na Univerzitě v Edinburghu,
na počátku 80. let, si během pozorování rodičů a novorozenců všiml, že "miminka se rodí, aby komunikovala." Teorie intersubjectivity se shodovala s jeho pozorováním, že "V jakékoli interakci jsou dva stejně důležité subjekty."

Colwyn si díky detailní mikroanalýze interakcí rodičů s jejich miminky všiml univerzálního způsobu, jak rodiče z celého světa reagují a podporují iniciativy svých dětí, pokud jsou s nimi v naladěné interakci.

Z této etologické studie vychází Principy naladěné interakce a vedení, které vznikly v Nizozemsku, odkud se rozšířily na počátku 90. let do Spojeného království a České republiky. Tyto Principy, spolu
s teorií intersubjektivity, tvoří základy evidence-based intervenční metody Videotrénink interakcí (VTI).

Intersubjektivita v intervenci

Kateřina Šilhánová bude prezentovat, jak v praxi fungují myšlenky intersubjektivity.

Ukáže změny u matky a chlapce, kterému byla diagnostikována porucha autistického spektra.

Proč je intersubjektivita tak důležitá?

Tento příspěvek bude zakončen diskusí o možných důvodech, proč intervence zaměřená na vztah mezi rodiči a dětmi, vytváří větší šanci na trvalé pozitivní změny u rodiče, dítěte, tak v jejich vzájemném vztahu.