Intervize terapeutů rané intevence O.T.A.

10.04.2020

V době omezeného pohybu osob v důsledku opatření vlády při řešení pandemie řešíme v C)T)A) ranou intervenci prostřednictvím  zasílaných domácích videonahrávek interakcí dítěte s rodiči a konzultací terapeutů s rodiči (telefon, skype, email).

Dne 9. dubna proběhlo supervizní a intervizní setkání autorky metody a 4 videotrenérů (3 jsou v projektu od jeho zahájení: Mgr. Berta Burkoňová - Praha, Mgr. Petra Antonů - Jihlava, Mgr. Klára Došková - Praha a nově Mgr. Jana Hunáková - Zlín, vstoupila do projektu až od letošního roku), kteří jsou proškoleni v rané intervenci O.T.A. a mají v péči celkem 21 rodin z výzkumného projektu MPSV podpořeného z fondů EU.

Proběhla intervize přítomných 5-ti terapeutů rané intervence O.T.A. i supervize práce v jednotlivých rodinách ze strany autorky metody. Celkem bylo supervidováno 13 rodinných systémů s důrazem na změny v systému a vývoj dítěte s PAS a jeho potřebných dovedností.

Setkání trvalo od 14 do 19 hodin.