Workshop 5: MŠ pro děti s PAS, kde se pracuje jedinou metodou - aplikovanou behaviorální analýzou

18.02.2019

Beata Ignaczewska: v prezentaci bych vám ráda představila způsoby aplikace behaviorální terapie v mateřských školách. Sama již 30 let pracuji s lidmi s poruchou autistického spektra a mentálním postižením. Pracuji pouze s vědecky ověřenými terapiemi. Díky mým dlouholetým zkušenostem jsme mohli zřídit dvě mateřské školy pro děti s PAS, kterým v Polsku říkáme "Niebieskieprzedszkola" - Modré mateřské školy. Představím organizaci v MŠ tak, jak by měla být optimálně zajištěna, aby terapie byla efektivní. Velice důležitá je role celého profesionálního týmu, včetně ředitele této instituce.

Pracuji jako supervizor s licencí ABA a proto mám možnost vidět práci v MŠ v Polsku. Myslím si, že v současné době můžeme nastavit lepší podmínky pro děti s PAS i jejich učitele. Naše dlouholeté zkušenosti ukazují pozitivní přínos terapeutického působení. Modré školky jsou odpovědí na dnešní přeplněné a málo efektivní vzdělávací instituce.

Ve videoukázkách jsou zachyceny individuální a skupinové nácviky na začátku terapie, dále po 6 týdnech a 3 měsících. Ukáži techniky zaměřující se na zlepšení koncentrace pozornosti a sociálních dovedností. Také představím strukturu MŠ, kde je efektivita učitelů stále na vysoké úrovni. V Polsku vzniká síť Modrých mateřských škol na principu franšízy.

V našich mateřských školách testujeme, jako první v Polsku, multimediální program, v němž je zdůrazňována úzká spolupráce školky a rodiče. Díky aplikaci asdhelp.pl má rodič přehled o tom, co se jeho dítě aktuálně učí, a to pak může procvičovat doma. Dnes již víme, že spolupráce školka - rodina a naopak je velice efektivní a v terapii důležitá. Modrá školka považuje tuto spolupráci za klíčovou pro zvýšení efektivity práce celého týmu MŠ.