Neurovývojové přístupy v dětské a dorostové psychiatrii se zvláštním zřetelem k infantilnímu autismu

27.02.2019

Ivo Paclt: neurovývojové aspekty zahrnují přístupy biologické, v posledních letech také behaviorální a další metody.

Naše studie obsahují výsledky farmakoterapie, psychoterapie a také specifických raných intervencí.

Sdělení se zabývá nejen terapeutickými výsledky ale také teoretickými základy biologických a intervenčních přístupů.

Zvláštní důraz je kladen na integraci uvedených metod.