Představení projektu O.T.A. na Klinickém semináři 1. LF UK

30.10.2019

Dne 30. října 2019 byl představen výzkumný projekt Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. na klinickém semináři psychiatrické kliniky 1. LF UK. Seminář vedl prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Účastnily se ho téměř 3 desítky lékařů a klinických psychologů VFN.

Probíhající výzkum z fondů EU a MPSV byl představen prof. MUDr. Pacltem, CSc., PhDr. Straussovou, Ph.D. a  evaluátorem projektu z FSV UK Mgr. Nekolou, Ph.D.

Příspěvek byl se zájmem přijat a pozitivně hodnocen v závěrečné diskusi.

Děkujeme