Proškolení terapeutů O.T.A. pro ranou intervenci

06.04.2019
  1. Ve dnech 11. a 12. 2. 20109 proběhl kurz 12-ti hodinový "Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje."
  2. Na začátku února proběhl 60-ti hodinový teoretický kurz průpravy pro práci s rodinami batolat s PAS "Raná intervence O.T.A.  Účastníci pracují nadále pod supervizí a někteří se již spolupodílí na realizaci  projektu výzkumu rané intervence O.T.A. v rámci Evropských fondů.