Rodičovství dítěte s PAS

23.02.2019

Marie Vágnerová: narození dítěte s postižením představuje pro rodiče značnou zátěž, s níž se musí nějak vyrovnat. Při zvládání této zátěže procházejí několika adaptačními fázemi, které na sebe navazují. Důležité je i to, o jaké postižení jde a jaké má projevy. A stejně tak i doba, kdy je postižení dítěte diagnostikováno.

Zvládání tohoto problému závisí i na sebepojetí rodičů a na možnosti přispět ke zlepšení jeho stavu. Případné psychické problémy rodičů mohou negativně ovlivňovat i dítě, a proto je třeba pracovat i s nimi.