Supervize samostatně pracujících terapeutů rané intervence O.T.A. u dětí rodin zařazených do výzkumné studie

15.07.2020

Dne 14. července 2020 proběhla 6-ti hodinová supervize 4 terapeutek Rané intervence O.T.A., pracujících samostatně celkem s 28 rodinami dětí s diagnózou PAS ve výzkumném projektu ověřující její účinnost u batolat, spuštěném v únoru 2019. Studie probíhá ve spolupráci s 1. LF UK, dětskými praktickými lékaři, dětským a dorostovým psychiatrem prof. MUDr. Pacltem, CSc., klinikou Logo, zkušenými kliniky v diagnotice ADOS-2, především MUDr. Ryšánkovou (NAUTIS). Studie se účastní členové vědecké rady projektu, je schválena a hodnocena etickou komisí a výsledky hodnotí přední český evaluátor - akademik Martin Nekola, Ph.D.

V těchto dnech proběhla první závěrečná vyšetření dětí z projektu pedopsychiatrem.