Terapeutický pobyt pro rodiny dětí s rizikem PAS

06.04.2019

Ve dnech 25. - 28. března 2019 proběhl v rámci projektu terapeutický pobytový kurz pro děti raného věku s pozitivním nálezem M-CHAT/R a diagnostické škály ADOS.

Celý článek: Centrum Terapie Autismu uspořádalo v termínu 25. - 28.3. 2019 pobyt pro 8 rodin dětí zařazených do projektu EU.

Pobyt se konal v hotelu Sola Fide v Janských Lázních a kromě terapeutů CTA se dětem věnovali pracovníci rané péče z České republiky a Slovenska, psycholog, videotrenéři a jedna dobrovolnice z řad středoškolských studentů.

Pro děti byl připraven třídenní terapeutický program zaměřený na minimalizaci úzkosti, zvýšení sebedůvěry a podporu sebevědomí, sdílení pozornosti a emocí, rozvoj komunikace a hry. Konkrétně měli rodiče možnost sledovat práci terapeutů C)T)A) při nácviku hry, pracovního chování (přijetí autority, ochota spolupracovat a pozitivní zpevňování žádoucího chování), výtvarných aktivitách a zdolávání překážkové dráhy. Dvakrát denně se děti učily zvládnout pobyt venku bez přítomnosti rodičů, akceptovat předem daný cíl procházky, chodit samostatně nebo za ruku (podle individuálních potřeb), reagovat na jméno.

Pobytu se zúčastnilo 6 chlapců a 2 dívky ve věku 21 - 35 měsíců společně se svými sourozenci (4 - 11 let). 4 z nich, sourozenci ve věku 4-6 let se setkali s psycholožkou v rámci sourozenecké skupiny a 2 z nich také absolvovali nácvik sociálně komunikačních dovedností a nácvik kooperace ve hře. Sourozenci byli zařazováni do práce s dětmi během vycházek a měli také možnost pozorovat práci terapeutů s dětmi v řízených aktivitách.

Pobyt není zaměřen na terapie dítěte, ale především na práci s rodinou, podporu rodičů a jejich rodičovských kompetencí, podporu attachmentového chování. Dvakrát denně se rodiče setkávali na rodičovských skupinách, které vede facilitátor rodičovských skupin společně s psychoterapeutem. Těchto skupin se pravidelně účastnilo všech 8 rodin. Pro otce byla otevřena 3x také mužská skupina pod vedením psychologa. Na tuto skupinu docházelo 7 otců, osmý pouze na poslední setkání, neboť jako jediný z rodičů nebyl přítomný po celou dobu trvání pobytu. 3 otcové pocházeli z cizojazyčného prostředí, jeden z nich je aktuálně v rozvodovém řízení.

Se všemi rodinami také v průběhu pobytu pracoval videotrenér, který pomocí videotréninku pozitivních interakcí (VTI) pomáhal rodičům najít funkční postupy v jejich interakcích s dítětem, tedy co se jim daří, co dělají ve chvíli, kdy na ně dítě radostně a pozitivně reaguje a jak tyto interakce využít v další práci. Zároveň byla všem rodičům poskytnuta konzultace k aktuálnímu vývoji dítěte, jeho případných problémům a stanoven plán další práce v rodině.

7 rodin využilo možnosti konzultace s psychologem (osmá musela bohužel z důvodu onemocnění dítěte druhý den pobytu odjet).

Ve večerních hodinách byla pro rodiče připravena přednáška na téma Vývoj hry a jeho podpora u dětí s PAS a partnerská cvičení pod vedením psychologa.