Vědecká rada výzkumu

06.04.2019

Dne 12. března 2019 byl na prvním zasedání Vědecké rady výzkumu Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. představen projekt a diskutována důležitá témata odpovídající na sporné detaily evaluačního designu.

Členy vědecké rady jsou přední vědečtí pracovníci z řad dětské a dorostové psychiatrie, vývojové psychologie a psychlologie handicapu a rodiny a supervizor vědecké metody VTI v ČR i ve Velké Británii.

Diskutovány byly otázky výběru psychologických testů, způsob sestavování experimentální intervenční a kontrolní skupiny a sestavení obou kvaziexperimentálních skupin. Probrána byla také důležitá otázka Etické komise výzkumu.