Další

V Centru Terapie Autismu se zabýváme terapií, která pozitivně ovlivňuje nejen stav dítěte, ale také fungování jeho rodiny. Terapie vede 20 vysokoškolsky vzdělaných profesionálů z řad speciálních pedagogů, psychologů, ergoterapeutů, videotrenérů s bohatou klinickou praxí. Centrum založila v roce 2012 Romana Straussová, autorka metody O.T.A. (Open...

Ergoterapie v CTA se zaměřuje na podporu dětí se speciálními potřebami a jejich rodiny. Během terapií jsou prezentovány fungující strategie pro efektivní práci rodiče s dítětem. Součástí terapií je kompletní edukace rodiče. Ergoterapeutická intervence vychází z vývojového stupně dítěte. Během terapií se ergoterapeut snaží o optimalizaci...

Mít svoje zastoupení v České lékařské společnosti JEP je ctí každého oboru, odbornosti či segmentu lékařské péče (LP). O přijetí odborné společnosti (OS) do ČLS JEP rozhoduje Shromáždění ČLS JEP a není vždy pravidlem, že je OS přijata. Musí splňovat pravidla včetně odborného poslání.