Přehled příspěvků

Diana L. Robins: Včasné odhalení autismu je klíčové pro usnadnění přístupu k metodám založeným na důkazech, specifickým pro autismus, které následně vedou k lepším výsledkům v průběhu života. Poskytovatelé primární péče jsou těmi odborníky, kteří nejpravděpodobněji vídají velmi malé děti, ale při zdravotních prohlídkách je náročné vypozorovat řadu...

Libuše Stárková: Diagnostika dětského autismu prodělala v posledních dekádách výrazné změny. Medicína se zaměřuje na včasné odhalení a léčbu řady poruch. Například zachycení závažné vrozené metabolické poruchy a zavedení včasné léčby může zabránit vzniku pozdějších komplikací. Dětský autismus, který je vážnou neurovývojovou poruchou, je...

Hilary Kennedy and Kateřina Šilhánová: Intersubjectivity and VIG - origins: Colwyn Trevarthen, Professor of Child Psychology and Psychobiology at The University of Edinburgh, saw in the early 1980's that "Babies are born to communicate" after observing parents and babies just after birth. The theory of intersubjectivity matched his observations...

Marie Vágnerová: narození dítěte s postižením představuje pro rodiče značnou zátěž, s níž se musí nějak vyrovnat. Při zvládání této zátěže procházejí několika adaptačními fázemi, které na sebe navazují. Důležité je i to, o jaké postižení jde a jaké má projevy. A stejně tak i doba, kdy je postižení dítěte diagnostikováno.

Lenka Pospíšilová: vývojová dysfázie (VD) je vývojovou poruchou jazyka, ač s vysokou prevalencí, tak s nízkým publikačním indexem a záměnami pojmů v definici (včetně české verze MKN - porucha "řeči", namísto "jazyka"). Vědecký pohled prošel vývojem od symptomu přes specifickou nozologickou jednotku až k dnešnímu názvu Developmental language...

Magdalena Ryšánková: Poruchy autistického spektra (dále PAS) řadíme mezi neurovývojové poruchy. PAS je geneticky heterogenní skupina a liší se svými projevy u různých jedinců i v různých fázích jejich vývoje. I v prvních letech života se tedy u dětí setkáváme s různými kombinacemi autistických projevů, s rozdíly v jejich závažnosti i s variabilitou...

Přemysl Mikoláš: nemoc každého člena rodiny ovlivňuje celý systém. Porucha autistického spektra představuje velkou zátěž pro rodinu dítěte s PAS. Nestačí pouze poslat dítě "do opravny", je třeba léčit nejen dítě, ale celý systém rodiny. kam patří nejen máma a dítě s PAS, ale také táta, sourozenci a v neposlední řadě také prarodiče. Pobyty pro...