Přehled příspěvků

Kateřina Šilhánová: Metoda Videotrénink interakcí® (dále jen VTI) je využívána jako prevence, krátkodobá intervence nebo terapie při poruchách v oblasti komunikace s cílem identifikovat, aktivovat a rozvíjet konstruktivní interakci, podpořit stávající zdroje a zároveň podnítit vývojové procesy všech zúčastněných v daném systému a tím využít co...