Závěrečná konference

29. - 30. 4. 2022

záznam konference bude v budoucnu možné objednat


Mezioborová konference s mezinárodní účastí

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA

OD VČASNÉHO ROZPOZNÁNÍ K MOŽNOSTEM ŘEŠENÍ V RANÉM VĚKU

pátek 29.4. - sobota 30.4. 2022, Hotel ILF, Budějovická 15/743, 140 00 Praha

 Pořádá: Centrum Terapie Autismu ve spolupráci s IPVZ. Garantem prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., Subkatedra dětské a dorostové psychiatrie.

Záštitu nad akcí převzal Ing. Marian Jurečka, místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí a      doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Příspěvky tlumočeny z anglického jazyka do českého simultánně.

Kapacita je naplněna, IPVZ bude pořizovat záznam.


PROGRAM KONFERENCE

  1. DEN KONFERENCE

7:45-8:40 Registrace účastníků - prosíme o včasný příchod a časový prostor pro registraci    po zahájení  konference bude hlavní sál UZAVŘEN


8:45-9:25 Zahajovací ceremonie

9:25-9:50  KEYNOTE: prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. - Neurovývojové aspekty infantilního autismu

9:50-10:50 KEYNOTE: prof. D. Robins, Ph.D. - Screening detects autism in toddlers (tlumočeno do Čj)

10:50-11:05 Prostor pro dotazy

11:05-11:20 MUDr. Alena Šebková - Včasný záchyt v ordinacích PLDD - praxe v ČR

11:20-11:45 doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. - Role pedopsychiatra v diagnostice a terapii PAS

11:45-12:45 oběd


VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ STUDIE PRO OVĚŘENÍ A OBJEKTIVIZACI RANÉ INTERVENCE O.T.A. U BATOLAT:

12:45-13:10 prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. - Autismus - možnosti pozitivního ovlivnění dítěte, rodiny, komunity

13:10-14:05 PhDr. Romana Straussová, Ph.D., Mgr. Martin Nekola, Ph.D. - Představení rané intervence O.T.A.® a hodnocení její účinnosti

14:05-14:20 prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.,doc. Pavla Janošová, Ph.D. Role rodičů, výsledky šetření

14:20-14:40 PANELOVÁ DISKUSE - moderuje MUDr. Alena Šebková


14:40-14:55 Coffee break

14:55-15:40 KEYNOTE: prof. Hilary Kennedy, Ph.D. - Intersubjectivity: why is this concept so important for interventions?  (tlumočeno do Čj)

15:40-16:25 KEYNOTE: prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. - Rodičovství u PAS

16:25-17:30 Závěr prvního dne

20:00-22:00 DOPROVODNÁ AKCE PRO PŘIHLÁŠENÉ: VYHLÍDKOVÁ PLAVBA PO VLTAVĚ2. DEN KONFERENCE

8:00-9:00 Registrace účastníků

9:00-10:00 : Workshop 4 - PhDr. Romana Straussová, Ph.D.: Raná intervence O.T.A.® KONGRESOVÝ SÁL (J. G. MENDEL)

                     Workshop 5 - Dr. Beata Ignaczewska ABA v raném věku (tlumočeno do ČJ) KONFERENČNÍ MÍSTNOST Č. 3 (G. THERESA & C. F. CORI)

                     Workshop 6 - Mgr. Kateřina Šilhánová: Využití VTI v raném věku KONFERENČNÍ MÍSTNOST Č. 2 (J. KOUTECKÝ)

10:00-10:20 Coffee break

10:20-11:00 O.T.A. - kazuistika rodičů 1: Ing. Bc. Hana Janušková

11:00-11:40 O.T.A. - kazuistika rodičů 2: PhDr. Ivana Forejtar

11:40-12:20 O.T.A. - kazuistika rodičů 3: Mgr. Magdaléna Čížková

12:20-12:35 diskuse a dotazy

12:35-13:35 Oběd

13:35-14:35 Workshop 1 - PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D.: Dysfázie a PAS KONGRESOVÝ SÁL (J. G. MENDEL)

                   Workshop 2 - Mgr. Přemysl Mikoláš: Role terapeutických pobytů v systému rodin dětí s PAS 

                                                             KONFERENČNÍ MÍSTNOST Č. 2 (J. KOUTECKÝ)

                   Workshop 3 - MUDr. Magdalena Ryšánková: Rozpoznání PAS u batolat KONFERENČNÍ MÍSTNOST Č. 3

                                                             (G. THERESA & C. F. CORI)

14:40-15:00 Diskuse a závěr konference